ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

In Spite Of Cümleleri


in spite of cümleleri

"In spite of" İngilizcede "rağmen", "karşın" anlamlarına gelen bir edattır. Fakat "although" ile aynı anlamda olmasına karşın - edat olduğu için - ardından isim ya da filin isim hali gelir.

Aşağıda in spite of cümleleri ile ilgili örnekler mevcuttur:

In spite of his illness, he went to work. --> Hastalığına rağmen işe gitti.

Has she any boy friend, in spite of her richness --> Zenginliğine rağmen, hiç erkek arkadaşı yok mu?

In spite of cold weather, he went out without an overcoat. --> Hava çok soğuk olmasına rağmen, o paltosuz dışarı çıktı.

In spite of his master's degree, he has not found a good job. --> Yüksek lisansı olmasına rağmen, iyi bir iş bulamadı.
He didn't pass the examination, in spite of his hard working. --> Çok çalışmasına karşın, sınavı geçemedi.

He tries to go back to home, in spite of snowstorm. --> Tipiye rağmen eve geri dönmeye gayret ediyor.

In spite of his stupidity, he says sometimes interesting words. --> Aptallığına rağmen, bazen ilginç laflar eder.

In spite of the artistic deficiency of this theater play, it made more money. --> Bu tiyatro oyununun sanatsal yetersizliğine karşın, iyi para kazandı.

She is not attractive, in spite of her beauty. --> Güzelliğine karşın, çekici değil.
Can't he make good contacts in the parties, in spite of his easy goingness. --> Rahatlığına karşın, partilerde iyi ilişki kuramıyor mu?

Although his hindrance, he has been able to perpetuate his daily life. --> Bedensel engeline karşın, günlük yaşamını sürdürebiliyordu.

In spite of the rainfall, he insists on going out. --> Sağanak yağmura karşın, o dışarı çıkmakta ısrarlı.

Did Ali remember the name of his first teacher, in spite of his good memory. --> Ali, iyi hafızasına rağmen, ilk öğretmeninin adını hatırlamadı mı?

Pelin is a very lazy student, in spite of her brilliant intelligence. --> Pelin, parlak zekâsına karşın, çok tembel bir öğrenci.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Olumsuz Soru Cümleleri


Ek Olan De Da Cümleleri


Rap Cümleleri


Already Cümleleri


Olgu Cümleleri


Kitap Cümleleri


Has Cümleleri


Most Cümleleri


What Soru Cümleleri


Ek Olan De Da Bağlacı Cümleleri


Tasarı Cümleleri


But Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.